116. Kādai sirdij mums ir jābūt, vadoties pēc Dieva Vārda?Tu redzi arhīvu par Jaunā Derība

Testaments katram Dieva bērnam

“Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība.” [Ec.37:26]

Testaments katram Dieva bērnam

Lasīt tālāk »Bez jebkādas ilūzijas

Jaunā Derība mirstošajam pasludina dzīvību un Kristus krustā saduras nāve un dzīvība, un dzīvība uzvar nāvi – tikai tur, kur tas redzams, tur tic zem krusta esošai baznīcai.

bez jebkādas ilūzijas

Lasīt tālāk »


No jauna atrastā vienība

Ikkatram, kas lasa Jauno Derību, kaut arī tikai virspusēji, jāievēro, ka tur šī pasaule ar sašķeltību, konfliktu, ētisko problemātiku, ir kā nogrimusi.

No jauna atrastā vienība

Lasīt tālāk »


Dārgākās asinis

Bet jūs esat tuvojušies ..jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas daudz spēcīgāk runā nekā Ābela asinis. [Ebr.12:22-24]

Dārgākās asinis

Lasīt tālāk »


Reliģija un patiesība

Mēs esam pieraduši reliģijā saredzēt kaut ko, kas atbilst cilvēciskās dvēseles vajadzībai un apklusina šo vajadzību. Kaut ko, kas no esamības nemiera ved pie miera, no steigas pie klusuma. Kaut kas, kurā mēs pavisam tālu no mūsu profesionāli ikdienišķās dzīves reiz nonāksim pavisam tuvu sev.

Lasīt tālāk »