74. Kam Dievs ir devis tiesības sodīt ļaunumu?Tu redzi arhīvu par Jaunā Derība

Vai Bībele ir pretrunu un kļūdu pilna?

Kāds liberāls mācītājs reiz norādīja uz vairākām pretrunām un kļūdām, kas atrodamas Bībeles rakstos un arī Bībeles rakstu izpratnē un lietojumā mūsdienās. Nosauktās pretrunas viņam bez izņēmuma ir pierādījumi tam, ka runa tātad nevar būt par Dieva vārdu, bet gan tikai par cilvēku vārdiem.

Vai Bībele ir pretrunu un kļūdu pilna

Lasīt tālāk »Tuvākā un viņa interešu cienīšana

Mēģinot noskaidrot, kas ir “mīlestība”, vienmēr saskaramies ar zināmām grūtībām. Tāpat arī notiek, ja runājam par brālību, sadraudzību un citiem kristīgiem tikumiem. Grūtības ir dažādas. Var gadīties, ka mūs interesējošais jautājums nokļūst emociju vai sentimenta varā, lai gan no ētiskās puses mīlestībai un citiem kristīgiem tikumiem jābūt kaut kam vairāk nekā tikai jūtām.

Tuvākā un viņa interešu cienīšana

Lasīt tālāk »


Ja vēlies būt kristietis

Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis. [1.Jņ.4:7]

ja vēlies būt kristietis

Lasīt tālāk »


Mesija psalmos

Psalmiem kā mesiāniskiem pierādījumiem ir īpaši nozīmīga vieta gan Jēzus, gan Viņa pirmo mācekļu sludināšanā. Lk.24:44 mums tiek stāstīts, ko Jēzus sacīja Saviem mācekļiem pēc augšāmcelšanās:

“Šie ir tie vārdi, ko Es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par Mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās.”

Lasīt tālāk »


Jaunās Derības centrālā vēsts

Tas, ka Dievs ir mīlējis pasauli Jēzū Kristū un to salīdzinājis ar sevi, ir Jaunās Derības centrālā vēsts.

Jaunās Derības centrālā vēsts

Lasīt tālāk »