179. Kādēļ mūsu Pestītājam vajadzēja būt patiesam cilvēkam?Tu redzi arhīvu par Jaunā Derība

Bībele lasāma katrā divpadsmitajā valodā

Saskaņā ar Pasaules Bībeles biedrību apvienības aktuālākajiem datiem vismaz daļēji Bībele lasāma 2935 pasaules valodās, taču tā vēl neesot pieejama – 3952 mēlēs.

Bībele lasāma katrā divpadsmitajā valodā

Lasīt tālāk »Kanons un kanona būtība

Jēdzienam kanons var būt šādas nozīmes:

  • Mēraukla respektīvi kritērijs, pēc kura vadās vai kaut ko kārto.
  • Saraksts, kurā piemērma, sakārtoti zināmi raksti.
  • Vienbalsīgs mūzikas sacerējums, kurš kļūst polifons, vairākām balsīm dažādos laikos iesākot atskaņot [vienu un to pašu] melodiju. Visi šie trīs aspekti jāņem vērā, apcerot jēdziena kanons nozīmi.

kanons un kanona būtība

Lasīt tālāk »


Jaunā Derība liecina par Jēzu

Jaunās Derības grāmatas nav laikmeta hronika. Tās drīzāk būtu uzskatāmas par aizraujošu liecību, kā Kristus ar Sava dzīvā un spēcinošā Vārda palīdzību izveidoja Savu baznīcu, vienlaikus satriecot Sātanu. Tādēļ arī Jaunās Derības centrā atrodas Jēzus, miesā nākušais Vārds: “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū” (Jņ. 1:14), Jēzus, kurš “sagrauj un izposta” sātana valstību un “uzceļ un dēsta” Savu baznīcu (Jer. 1:10). “Es esmu nomodā par Savu Vārdu,” saka Jēzus, “lai tas piepildītos” (Jer. 1:12).

Jaunā Derība liecina par Jēzu

Lasīt tālāk »


Ātri pagatavojamā Bībele

Viklifa asociācija paziņojusi, ka tās darba grupa Āzijā gandrīz pusi Jaunās Derības kādā etniskās mazākumtautības valodā pārtulkojusi divās nedēļās.

ātri pagatavojama Bībele

Lasīt tālāk »


Bībele kā romāns

Kāds amerikāņu maketētājs nolēmis izdot Svētos Rakstus, kuri būšot labāk lasāmi.

Bībele kā romāns

Lasīt tālāk »