278. Ko Svētajā Lūgšanā Kungs Kristus māca mums ar vārdiem "mūsu maize"?Tu redzi arhīvu par izpirkums

Kristus kā sakraments un paraugs

Jo uz to jūs esat aicināti; jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu Viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē; Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja, bet atstāja visu Tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga. (1.Pet.2:21-25)

Kristus kā sakraments un paraugs

Lasīt tālāk »Pasaules izlīgums ar Dievu

Kurš uzlūko Jēzu Kristu, tas redz Viņā Dievu un pasauli vienotu, viņš vairs nevar saskatīt Dievu bez pasaules un pasauli bez Dieva.

Pasaules izlīgums ar Dievu

Lasīt tālāk »