353. Kas bauda Vakarēdienu sev par labu?Tu redzi arhīvu par īsts kristietis

Būt Dieva žēlastības valstībā

Cik ilgi cilvēks pastāv Kristības žēlastībā?

būt Dieva žēlastības valstībā

Lasīt tālāk »Lai velns uzvar tevi

Patiess ir šis vārds: ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim; ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. [2.Tim.2:11-12]

Lai velns uzvar tevi

Lasīt tālāk »


Visi kristieši ir grēcinieki

Es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. [Rom.7:18]

Visi kristieši ir grēcinieki

Lasīt tālāk »


Visa ļaunuma sakne

“Viss un visā ir Kristus.” [Kol.3:11]

Visa ļaunuma sakne

Lasīt tālāk »


Mierinājums savējiem

Nebīsties, mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību. [Lk.12:32]

Mierinājums savējiem

Lasīt tālāk »