290. Kādēļ mēs lūdzam: "Atpestī mūs no ļauna"?Tu redzi arhīvu par īstie pravieši

Pravieši un mācītāji – viltus un īstie

Lai pareizi saprastu praviešus un viņu vēsti, ļoti svarīgi ir izprast šā neparastā aicinājuma būtību. Lasot pravietiskās Svēto Rakstu grāmatas, kļūst skaidrs, proti, lai gan pravieši bieži paredzēja arī konkrētus nākotnes notikumus, kas piemeklēs Dieva tautu vai atkritējus no tās, tomēr pravietiskās vēsts centrālā tēma arvien ir Dieva pestīšanas darbs.

Pravieši un mācītāji - viltus un īstie

Lasīt tālāk »