239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?Tu redzi arhīvu par Israēla bērni

Izglābšanās no verdzības jūga

“Jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.” [1.Kor.5:7]

Izglābšanās no verdzības jūga

Lasīt tālāk »Optimisma pamats

“Mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu; es tomēr pilnīgi sekoju Tam Kungam, savam Dievam.” [Joz.14:8]

Optimisma pamats

Lasīt tālāk »


Neaizmirsti pateikties

“Es slavēšu To Kungu vienumēr, Viņa teikšana arvien būs manā mutē.” [Ps.34:1]

Neaizmirsti pateikties

Lasīt tālāk »