31. Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?Tu redzi arhīvu par Israēa svētais derības šķirsts

Kad ceremonijas un rituāli lieki

Tad ķēniņš sacīja Cadokam: “Nes Dieva šķirstu atpakaļ pilsētā! Ja jau es atradīšu labvēlību Tā Kunga acīs, tad Viņš arī mani atvedīs atpakaļ un man ļaus redzēt Viņupašu ar Viņa mājokli. Bet, ja Viņš sacīs tā: man nav nekādas patikas pie tevis, – tad redzi, še es esmu, lai Viņš man dara tā, kā tas Viņam pašam labi patīk!” (2.Sam.15:25-26)

Lasīt tālāk »Ko darīt ar Israēla svēto derības šķirstu?

Tur filistieši paņēma Dieva šķirstu, ienesa to Dagona svētnīcā un novietoja blakus Dagonam. (1.Sam.5:2)

Lasīt tālāk »