356. Kad mēs esam patiesi sagatavojušies un cienīgi piedalīties Svētajā Vakarēdienā?Tu redzi arhīvu par Islams

talyc izjautā amatpersonas par islamizācijas draudiem

Apzinoties, ka “vēsturiski kristīgo zemju” drošību apdraud islamizācija, Konfesionāli Luteriskās Biedrības pārstāvis talyc tika uzrunāts doties uz Aizsardzības ministrijas organizēto publisko diskusiju par Nacionālo bruņoto spēku spēju reaģēt uz šā brīža aktuālajiem apdraudējumiem.

talyc izjautā amatpersonas par islamizācijas draudiem

Lasīt tālāk »Vai kristieši un musulmaņi pielūdz to pašu Dievu?

“Bet pestīšanas plānā ir ietverti arī tie, kas atzīst Radītāju, pirmām kārtām jau musulmaņi. Viņi apliecina, ka tiem ir Ābrahāma ticība un ka viņi pielūdz ar mums kopā vienīgo un žēlsirdīgo Dievu, kas pastarā dienā tiesās cilvēkus.”

Šis citāts ir ņemts no Romas katoļu baznīcas katehisma, kuru ir atzinis par labu Romas pāvests. Šī e-publikācija noskaidro, ko Svētie Raksti par to saka. Vai kristieši un musulmaņi pielūdz vienu un to pašu Dievu?

musulmaņi lasa korānu

Lasīt tālāk »


Atklāsmes grāmatas simbolika

Daudzus Atklāsmes grāmata mulsina, jo pastāv uzskats, ka visa Bībele ir jāsaprot burtiski, pat tās daļas, kuras nepārprotami runā simbolos. Skaidrojot simbolu valodu burtiski, rodas pārpratumi.

Atklāsmes grāmatas simbolika
Atklāsmes grāmatas vīzijās sastopama pārsteidzoša simbolika – pat attēlojot Jēzu kā jēru ar septiņiem ragiem un septiņām acīm!

Lasīt tālāk »