53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Tu redzi arhīvu par iesvētības

Kristība un iesvētība

Augšāmceltais Kungs ar savu uzdevumu – nosūtījumu pa visu pasauli (Mt.28:18-19; Mk.16:16) – un apsolījumu – savu klātesmi līdz pasaules galam – ir iestādījis kristību; ar kristību paklausībā šim apsolījumam un paļāvībā uz šo apsolījumu notiek draudzes izveide, kurā mūžīgai pestīšanai Kristū tiek sapulcēti izredzētie no šīs pasaules.

Lasīt tālāk »Kā novērst atkrišanu no baznīcas pēc iesvētībām

Sv. Pāvils raksta: “Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības [vairs nepaliks Kristū]..” (1.Tim.4:1). Šis atkrišanas laiks ir klāt jau tagad! Viens no postošākajiem atkrišanas piemēriem daudzās baznīcās vērojams tūlīt pēc iesvētībām.

Kā novērst atkrišanu no baznīcas pēc iesvētībām

Lasīt tālāk »