117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?Tu redzi arhīvu par iekšējas pārmaiņas un atjaunotne

Kas ir Dieva griba?

Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. [Rom.12:2]

Kas ir Dieva griba

Lasīt tālāk »