182. Ko Jēzus dara, būdams mūsu pravietis?Tu redzi arhīvu par gudrības sākums

Sūtiet to sūdu čupas ķēniņu dirst!

Tu mūs padarīji par mēsliem un riebekļiem tautu starpā. [Raudu dz.3:45]

ej dirst

Lasīt tālāk »Lynyrd Skynyrd: Simple Man

Tad uzklausi mani, mans dēls, un iegaumē manu runu, tad tavu dzīves gadu skaits kļūs jo liels.
Es vedīšu tevi pa gudrības ceļu, es izvedīšu tevi uz pareizās stigas, lai, kad tu iesi, tavs gājums tev nekļūtu nepatīkams, un, kad tu skriesi, lai tava kāja nekur neapdauzītos.
Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās; glabā to, jo tā ir tava dzīvība.
Neej pa bezdievju tekām un neuzej uz ļaunu cilvēku ceļa!
Lai tas aizlokās projām no tevis, un neej pa to; vairies no tā un ej tam secen! (Sal.pam.4:10-15)

Lasīt tālāk »


Kas ir kristietība?

Statistika liecina, ka kristiešu skaits pasaulē ir visnotaļ ievērojams, taču kristietības jēdziens ir visnotaļ izplūdis. Tik daudz dažādu ticības novirzienu, lielākas un mazākas konfesijas, sektas, grupas, pulciņi… kas gan tos visus var apzināt, uzklausīt, iepazīt, pārbaudīt? Kā neapjukt, kā nepievilties, kā zināt kurai kristīgajai kopienai pieslieties? Ar ko kristīgumu izmērīt?

Kas ir kristietība

Lasīt tālāk »


Neizdibināmā gudrība

…cilvēks, ja arī viņš savām acīm neatvēlētu ne mirkli atpūtas ne dienu, ne nakti, tomēr nespēj izdibināt to varu, kas pastāv zem saules, un cilvēks, neraugoties uz visu piepūli, ar kādu viņš cenšas to izdibināt, taču to izdibināt nespēj. Un, pat ja gudrais iedomājas sevi to izdibināt spējam, patiesībā viņš izdibināt to tomēr nespēj.

Lasīt tālāk »


Nu cik var gaidīt?, Sniegs…

Kas ir pacietīgs, tas ir arī gudrs, bet, kas ir nepacietīgs, parāda savu negudrību (Sal.pam. 14:29).

Lasīt tālāk »