52. Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?Tu redzi arhīvu par grēki pret baušļiem

Svētīgs ir cilvēks, kam Dievs ir gaisma

“Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.” [2.Sam.22:29]

Svētīgs ir cilvēks, kam Dievs ir gaisma

Lasīt tālāk »