249. Kāda ir mūžīgā dzīvošana?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par glābšanas pamats

Patiesība par glābšanu

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts [Rom.10:9].

Patiesība par glābšanu

Lasīt tālāk »Kas nonāks debesīs?

Tad viens no vecajiem sacīja man: “Tie, kas ģērbti baltās drēbes, kas un no kurienes nākuši?” Es viņam atbildēju: “Mans kungs, tu to zini!” Un viņš man sacīja: “Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo Viņam dienām un naktīm Viņa templī ..” [Atkl.7:13-15]

Lasīt tālāk »


Kuru neķers Dieva dusmas

Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības. [Rom.5:8-9]

Kuru neķers Dieva dusmas

Lasīt tālāk »


Depozīts debesīs

Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to esmu pasludinājis – citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. (1.Kor.15:1-2)

Depozīts debesīs

Lasīt tālāk »


Vai Jēzus runāja par taisnošanu?

Jēzus lika cilvēkiem brīnīties. Viņš radikāli izmainīja cilvēku priekšstatus un domāšanu. Kad lasāt Jēzus līdzību par farizeju un muitnieku – vai dzirdat Viņa mācību par taisnošanu, iespējams, ka arī jūsu priekšstati tiek pilnīgi mainīti.

Vai Jēzus runāja par taisnošanu

Lasīt tālāk »


 1  2 »