17. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli?Tu redzi arhīvu par glābšana

Kristus ir iznīcinājis grēku un izglābis mūs

Lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta; Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen! [Gal.1:4b-5]

Kristus ir iznīcinājis grēku un izglābis mūs

Lasīt tālāk »Grēku klasifikators

Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. [Rom.3:22-24]

Grēku klasifikators

Lasīt tālāk »


Ticībā būt pie Jēzus

Un, lūk, tur bija kāds cilvēks, vārdā Caķejs, tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Viņam tur bija jāiet garām. [Lk.19:2-4]

Ticībā būt pie Jēzus

Lasīt tālāk »


Ko mēs zinām par prieka vēsti?

Kristīgā vēsts – tā nav skumja, bet gan priecīga vēsts. Dievs to nav devis dažiem, bet gan pilnīgi visiem cilvēkiem. Arī tev. Dievs “grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.” [1.Tim.2:4]

Ko mēs zinām par prieka vēsti?

Lasīt tālāk »