148. Ko Dievs mums vēl darījis zināmu par savu esamību?Tu redzi arhīvu par glābjošā ticība

Personiska ticība

Mūsdienās daudz tiek runāts par “personisku ticību”, un dažkārt to, lai ticība būtu “personiska”, pat uzskata par pašu svarīgāko ticības lietās. Tas tiesa, ka kristīgai ticībai vienmēr jābūt personiskai. Jo saprotams, ka tas arvien ir konkrēts cilvēks, kas tic. Dzīvot Kristus valstībā ar cita cilvēka ticību nav iespējams.

personiska ticība

Lasīt tālāk »Ja es šodien nomiršu

..man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. [Lk.16:28]

kad nomiršu, kur nonākšu

Lasīt tālāk »


Patiesība par glābšanu

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts [Rom.10:9].

Patiesība par glābšanu

Lasīt tālāk »


Ticības taisnība

“Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic.” [Rom.3:22]

ticības taisnība

Lasīt tālāk »


Pestīšanas rokasgrāmata

Kas man jādara, lai es tiktu pestīts? [Ap.d.16:30]

Pestīšanas rokasgrāmata

Lasīt tālāk »