345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?Tu redzi arhīvu par ģimenes galva

Vīrs ir sievas galva

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas Pestītājs. [Ef.5:22-23]

Vīrs ir sievas galva

Lasīt tālāk »