326. Kas ir sludināšanas amats?Tu redzi arhīvu par ģenealoģiski pētījumi

Mesija Mozus grāmatās

Rabīni bieži vien atsaucas uz 1.Mozus grāmatu kā “Radīšanas grāmatu”. Tur mēs redzam visu, kā tam vajadzēja būt iesākumā – pasauli, cilvēci, dažādus cilvēkus, ebreju cilti, haosu, ko izraisīja grēkā krišana, un pirmās zīmes par pestīšanu, ko Dievs apsolīja cilvēcei. Viss joprojām atrodas tapšanas stāvoklī, un līdz ar to mēs nevaram gaidīt, ka atradīsim tur pilnīgi attīstītu Mesijas koncepciju. Tomēr senā jūdu literatūra pat radīšanas pārskatā atrod mesiānisko motīvu.

Mesija Mozus grāmatās

Lasīt tālāk »Atbilstošas pētījumu metodes izvēle

Kāds ir pareizais Mesijas noslēpuma attēlošanas veids? Kā mēs varam atrast “īsto balsi” – ipsissima vox, kas izskaidros Bībeli Bībeles garā? Formāli mēs gaidām īstu erudīciju, kas ievērotu iepriekš pieņemtas metodes. Patiesībā daudzus no tā dēvētajiem “mesiāniskajiem pravietojumiem”, uz kuriem norāda Jaunā Derība, var interpretēt senā Israēla vēstures posmu kontekstā un, izsakoties zinātniski, vēsturiskais konteksts ir vienīgais likumīgais un pareizais interpretācijas modelis, kurš kādā ziņā attiecas uz šo jautājumu.

Lasīt tālāk »


Mesija zinātniskajos pētījumos

Kristietības un jūdaisma attiecībās Mesijas jēdziens ir bijis gan vienojošs, gan šķeļošs faktors. Kristieši par to runā kā par pravietojuma piepildīšanos, jūdi savukārt cenšas anulēt baznīcas mesiānisko interpretāciju. Šai situācijā mums vajadzētu mēģināt vienam otru vismaz uzklausīt, lai apspriestu savu tradīciju kopīgās saknes. Patiesību sakot, šādas diskusijas jau ir notikušas.

Lasīt tālāk »


Mesija Vecajā Derībā rabīnu rakstu gaismā

Aleksa Heilija “Saknes” ir viena no XX gadsimta izcilākajām grāmatām. Tā ir tulkota daudzās valodās, un pēc tās motīviem ir izveidota pat filma. Šī grāmata stāsta par to, kā afrikāņu izcelsmes amerikānis meklē savas izcelšanās saknes, pēdīgi nonākdams līdz attālam Āfrikas kontinenta ciemam. Šādi ģenealoģiski pētījumi var palīdzēt mums saprast savas noslieces un mantojumu, kā arī novērtēt iepriekšējo paaudžu sasniegumus; tie var pat palīdzēt izprast sevi.

Lasīt tālāk »