140. Kā mums, pakļautiem mantotajam iedzimtajam grēkam, izbēgt no mūžīgas pazudināšanas?Tu redzi arhīvu par garu valstība

Kāds ir Tavs Jēzus

“Mēs esam svēti…; Grēka vairs nav mūsos…; Jēzus mūs ir darījis spējīgus staigāt no spožuma uz spožumu.” vai “Ak mēs nabaga grēcinieki…; Kas gan mūs izraus no šīs grēcīgās miesas…; Glāb mūs, Kungs ik dienas no velna,” pasaules un pašu miesas prāta gudrības…

Kāds ir Tavs Jēzus

Lasīt tālāk »Es (Dievs) esmu Tas Kungs!

Dievs, dievi, dievības jau pēc definīcijas ir pārākas par cilvēku būtnes. Tamdēļ cilvēks arī nespēj tos pārveidot nedz ietekmēt. Cilvēka mēģinājumi pašam būt par dievu (būt kā Dievam) ir sākotnējais grēkā krišanas iemesls.

Lasīt tālāk »


Eņģeļi – kādi tie ir?

Ko mēs zinam par eņģeļiem? Kas ir eņģeli? Pa-īstam! – šoreiz ne par tiem porcelāna, piparkūku vai tamborētiem, kurus omītes mēdz iekārt ziemassvētku eglītē, bet par fenomenu reālajā pasaulē. Reāli eņģeļi – vai tos kāds ir redzējis un ko par šo lietu mums atklāj Svētie Raksti – Bībele?

Lasīt tālāk »


Romas katoļu reliģijas izpratne par Baznīcu [3.daļa]

Lasi 2.daļu

Bet ja RKB nav Kristus Baznīca, tikai izliekas par tādu /nebūdama baznīca, tomēr pretendē uz tās statusu, kas tad gan tā patiesībā ir? Ja RKB nevada Svētais Gars, tad kā gan tā vēl spēj pastāvēt?[4]

Lasīt tālāk »


Romas katoļu reliģijas izpratne par Baznīcu [2.daļa]

Lasi 1.daļu

Tieši sagrozītas kristietības ietekmē modernās sabiedrības locekļi ir tendēti domāt, ka cilvēks, kas dara ārēji labas lietas nevarētu būt ļauns savā būtībā [jā, jo tā ir sūra, sīva un nepatīkama patiesība]. Un šīs pasaules kārtības organizētāji sliecas aizstāvēt viedokli, ka Mozus bauslība [un visa no tās izrietošā cilvēciskā likumdošana] esot noderīga arī cilvēku pestīšanai no grēka, velna un nāves. Bet patiesība pierāda pretējo – bauslība nedod neko vairāk kā tikai sabiedrības iekonservēšanu [pašsaglabāšanu] pret pašiznīcināšanos.[2]

Lasīt tālāk »