207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi arhīvu par garīgie pārbaudījumi

Atzīt Jēzu par Kungu un Dievu

“Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.” [Ap.d.4:12]

Atzīt Jēzu par Kungu un Dievu

Lasīt tālāk »