263. Kādēļ kristietim var likties, ka Dievs nav dzirdējis viņa lūgšanu?Tu redzi arhīvu par garīgie kārdinājumi

Kristus ir mūsu miesa un kauli

“Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” [Lk.2:10-11]

Kristus ir mūsu miesa un kauli

Lasīt tālāk »