319. Ko atslēgu vara sevī ietver?Tu redzi arhīvu par garīgā redze

Izvilkts no dziļās grēka bedres

Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. [Kol.3:1]

izvilkts no dziļās grēka bedres

Lasīt tālāk »Kristiešu strīdi un pretrunas

“Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem!” [Rom.16:17]

Kristiešu strīdi un pretrunas

Lasīt tālāk »


Redze

“Es ticu, ka Dievs mani radījis līdz ar visu citu radību, man devis miesu un dvēseli, acis, ausis un visus locekļus.” [Mazais Katehisms]

redze

Lasīt tālāk »