44. Ko Dievs no mums pieprasa trešajā bauslī?Tu redzi arhīvu par Gara augļi

Kādiem jābūt kristīgas dzīves darbiem un augļiem

Tad nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesība. [1.Pet.2:1]

kādiem jābūt kristīgas dzīves darbiem un augļiem

Lasīt tālāk »Kā iegūt mīlestību

“Vai tad nu Tas, kas jums sniedz Garu.., to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu?” [Gal.3:5]

Kā iegūt mīlestību

Lasīt tālāk »


Svētā Gara augļi

Luterāņi nevar piekrist tam, ka tādas Rakstos aprakstītās Svētā Gara darbības kā Gara augļi [Gal.5:22.23] un apzīmogošana pestīšanai [Ef.1:13; 2.Kor.1:21,22] tiek attiecinātas uz Svētā Gara kristību, un līdz ar to kļūst nevis par ticības augļiem, bet par Svētā Gara kristības augļiem, kura ir cilvēka morālās izaugsmes, proti, svētdarīšanas vainagojums.

Svētā Gara augļi

Lasīt tālāk »