315. Kāds pielietojums kristībai ...ikdienā?Tu redzi arhīvu par gana amats

Gana amats – draudzes vadīšana

Draudze ir Kristus miesa (Rom.12:3: Ef.4:4). Uzņemšana Kristus miesā notiek ar kristību (1.Kor.12:12-13), un sadraudzība ar Jēzu Kristu tāpat tiek pamatota un svētīta ar dalības ņemšanu pie Jēzus Kristus miesas Vakarēdienā (1.Kor.10:16-17).

Gana amats - draudzes vadīšana

Lasīt tālāk »