287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?Tu redzi arhīvu par gaisma

Vai gaismā var būt tumsa?

Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojis Dieva padomu? [Īj.42:2]

gaisma tumsa krusts

Lasīt tālāk »Lai darām labus darbus

“Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.” [Mt.5:14-15]

Lai darām labus darbus

Lasīt tālāk »


Mesijas piedzimšana un būtība

Mēs diezgan sīki aplūkojām mesiāniskās idejas saknes Mozus grāmatās un psalmos, un savukārt arī pravietiskā literatūra ir parādījusi galvenās mesiāniskās cerības kontūras dažādos Israēla vēstures posmos. Tomēr no kristīgā viedokļa ir svarīgi koncentrēt uzmanību uz to, ko jūdi patiesībā domāja par Mesijas būtību un piedzimšanu, kā arī par viņa salīdzinošās nāves iespēju.

Lasīt tālāk »


Patiesībai jātiek darītai

Kurš nāk pie gaismas? Tas, kurš dara patiesību (Jņ.3:21). Ko tas nozīmē?

Patiesībai jātiek darītai

Lasīt tālāk »


Dīvainā gaisma

Jēzus saka: lai Jūsu gaisam spīd pagānu priekšā (Mt.5:16). Šajā gadījumā tā ir Jēzus aicinājuma gaisma, kas spīd. Bet kas tā gan ir par gaismu?

Dīvainā gaisma

Lasīt tālāk »