72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par feminisms

Zviedru baznīcas galva turpmāk būs daiļava

Pirmo reizi Zviedrijas luteriskās baznīcas vēsturē pretēji Svēto Rakstu mācībai par arhibīskapu kļuvusi sieviete.

Lasīt tālāk »Sievietes mācītājas

Piedāvājam e-publikāciju, kurā uzrādītie argumenti lieti noderēs diskusijās par sieviešu ordināciju un iecelšanu mācītāja kārtā. Šajā rakstā izteikts ļoti ass vērtējums par sievietēm mācītājam, jo tā autore Ulla Hinbeka bijusi ordinēta un kalpojusi Zviedrijas baznīcā, līdz pārliecinājusies, ka Bībele neļauj sievietei ieņemt mācītāja amatu.

Sievietes mācītājas

Lasīt tālāk »


Koris “Spīgo”: Mīlestības dziesma

Kātā lunkanā, Puķe dzeltenā
Jaunās mājās nonāks vakarā.
Kāds to atnesīs, rokā iespiedīs
Martu astoto tā piepildīs.

Lasīt tālāk »


Brīdinājums no maldu mācībām

Ēdenes dārzā velns čūskas izskatā kārdināja Ievu apšaubīt Dieva vārdu (1.Moz.3:4-5; 2.Kor.11:3). Nākamās trīs rindkopas rāda, ka velns cītīgi darbojas, lai liktu cilvēkiem šaubīties pat par to, vai Debesu Tēvs vispār eksistē.

Brīdinājums no maldu mācībām

Lasīt tālāk »


Sveicieni 8.martā

Ir gadā viena tāda diena,
Ko piemin sieviete ikviena;
Un ne jau tulpe līkā kātā
Ir martā astotā tām prātā.

Lasīt tālāk »


 1  2 »