71. Kādu grēku Dievs aizliedz ar piekto bausli?Tu redzi arhīvu par Ēzops

Dažas Ēzopa fabulas

Šis fabulu jeb pasaciņu krājums bija ļoti pazīstama grāmata visu pasaules mācīto vīru, it īpaši to vidū, kuri bija pagāni. Lai gan, taisnību sakot, arī pašlaik runājot par ārējo, pasaules dzīvi, es nezinu daudz grāmatu, izņemot Svētos Rakstus, kas būtu pārākas par šo, ja gribam sagaidīt lietderīgumu, mākslu un gudrību, nevis pārgudru klaigāšanu; jo šajā grāmatā aiz vienkāršiem vārdiem un vientiesīgām fabulām rodamas visjaukākās pamācības, brīdinājums un mācība (tam, kas to prot izmantot), kā vajag pielāgoties mājās, priekšniecības vai padoto vidū, lai varētu gudri un draudzīgi dzīvot starp cilvēkiem viltīgajā, ļaunajā pasaulē.

Lasīt tālāk »