283. Uz ko Dieva dotā grēku piedošana mudina mūs, un par ko tā mums atgādina?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Evanģēlijs un bauslība

Dieva vārds darbībā

Dieva vārds darbojas kā Bauslība un Evaņģēlijs.

Dieva vārds darbībā

Lasīt tālāk »Dievs ietekmē jūs caur bauslību un Evaņģēliju

Lasot Bībeli, pievērsiet uzmanību tam, kā Dievs darbojas ar cilvēkiem, kā Viņš tos aicina uz grēku nožēlu caur bauslību un kā Viņš tiem dāvā grēku piedošanu caur Evaņģēliju. Dievs darbosies jūsu dzīvē tieši ar šiem pašiem līdzekļiem, jo tieši tā Viņš ir rīkojies jau kopš pašiem pirmsākumiem!

Dievs ietekmē jūs caur bauslību un Evaņģēliju

Lasīt tālāk »


Evaņģēlija postītāji

Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju. [Gal.1:7]

Evaņģēlija postītāji

Lasīt tālāk »


Reliģija ģimenē: tīmeklis vai glābšanas tīkls

“Māci savam bērnam viņa ceļu,” saka Bībele, “no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis” (Sal.pam.22:6).

Reliģija ģimenē: tīmeklis vai glābšanas tīkls

Lasīt tālāk »


Bauslības un Evaņģēlija mācību salīdzinājums

Pareiza Bībeles interpretācija, tai skaitā bauslības un Evaņģēlija nošķiršana, ir viens no svarīgākajiem ticības jautājumiem. Sv. Pāvils rakstīja Timotejam: “Centies [būt tāds], kas pareizi māca patiesības vārdu” (2.Tim.2:15). Esam apkopojuši virkni tēžu, daudzas no kurām ir precīzi citāti no oficiāliem dokumentiem un atspoguļo, ko dažādas konfesijas un grupējumi oficiāli māca par bauslību un Evaņģēliju. Aicinām salīdzināt visas šīs reliģiskās mācības ar Rakstiem. “Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai tie ir no Dieva” (1.Jņ.4:1).

Bauslības un Evaņģēlija mācību salīdzinājums

Lasīt tālāk »


 1  2 »