289. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas septītajā lūgumā?Tu redzi arhīvu par evaņģēlija vēsts

Grēki kristīgās brīvības aizsegā

Jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. [Gal.5:13]

bijušais luterāņu mācītājs Māris Sants iet kopar gejiem praidā  - grēki kristīgās brīvības aizsegā

Lasīt tālāk »Melnais Jēzus

Šodien ielūkosimies āfrikāņu Jēzus dzīves gaitās. Redziet, kā Viņa ticīgie sapratuši un attēlojuši evaņģēlija vēsti.

Lasīt tālāk »


Brīvība Bībeles valodā

Brīvība Bībeles valodā nav kaut kas, kas piederētu cilvēkam pašam sev, bet gan kaut kas, kas viņam dots citu labā. Neviens cilvēks nav brīvs “pats par sevi”, tas ir kā bezgaisa telpā, tāpat kā viņš ir muzikāls, gudrs vai akls pats par sevi.

Brīvība Bībeles valodā

Lasīt tālāk »


Velta dievkalpošana

Cik tas būtu šausmīgi, ja visu mūžu smagi pūlējies pienācīgi godināt Dievu, jūs Pastarajā dienā dzirdētu Viņu sakām: “Atkāpieties no Manis” (Lk.13:27), mūžīgajā ellē. Vai tas maz ir iespējams?

Velta dievkalpošana

Lasīt tālāk »