152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?Tu redzi arhīvu par Evaņģēlija klausīšanās

Baudīt Dieva vārdu

Ja jūs esat baudījuši, ka Tas Kungs ir labs. [1.Pēt.2:3]

baudīt Dieva vārdu

Lasīt tālāk »