269. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums atgādina ar vārdu "debesīs"?Tu redzi arhīvu par ego eimi

Kas ES ESMU?

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: “Še Es esmu! Še Es esmu!” (Jes.65:1)

Kas ES ESMU?

Lasīt tālāk »