41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?Tu redzi arhīvu par dzīves jēga

Ticība Trīsvienīgajam Dievam

Atcerēsimies Vecās Derības vārdus par Dievu: “Tavā gaismā mēs redzam gaismu.” [Ps.36:10] Tā nebūt nav nejaušība, ka Bībele par Dievu un viņa pašatklāsmi runā kā par gaismu.

Ticība Trīsvienīgajam Dievam

Lasīt tālāk »Priecājies arī tad, ja tava sirds ir skumju pilna

“Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!” [Fil.4:4]

Priecājies arī tad, ja tava sirds ir skumju pilna

Lasīt tālāk »


Laiks steidzas uz priekšu

Neatstāj mani, Dievs, vecumā, kad es kļūstu sirms, līdz es Tavu roku pasludinu bērnu bērniem un tavu spēku visiem, kam vēl jānāk. [Ps.71:18]

Laiks steidzas uz priekšu

Lasīt tālāk »


Iepazīstināti paši ar savu dzīves gājumu

Nav jāpierāda Dieva palīdzība un klātbūtne mūsu dzīvēs, jo Jēzus Kristus dzīve ir labākais Dieva klātbūtnes un palīdzības pierādījums. Tiešām, tiešām mums daudz būtiskāk ir zināt to, ko Dievs darīja iekš Israēla un ko Viņš paveicis iekš sava dēla Jēzus Kristus, neba lūkot izdibināt Dieva plānus ‘manai šodienai’.

dzīves gājumu

Lasīt tālāk »


…un ja nebūtu mīlestības

Vispirms tas ir kas ļoti nepierasts, tas, kas šeit ir teikts, proti, ka dzīvei jēga un vērtība ir tikai tad, ja tajā ir mīlestība, un ka dzīve nav nekas, un pilnīgi nekas un tai nav nekādas jēgas un vērtības, ja tajā nav mīlestības (1.Kor.13:1-3).

un ja nebūtu mīlestības - kā cilvēki vispār varētu dzīvot bez mīlestības

Lasīt tālāk »