64. Kad mēs kalpojam saviem vecākiem?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Dzīve un nāve

Mūsu pēdējās dienas un stundas

Cilvēki bieži stāsta par to, kādas viņi vēlētos savas pēdējās dienas un stundas. Daži vēlas mirt pēkšņi vai pēc īsas slimības. Citi vēlas iesnausties un nāves brīdī būt bezsamaņā, bet vēl citi šajā brīdī gribētu būt pie pilnas samaņas un saprāta.

Mūsu pēdējās dienas un stundas

Lasīt tālāk »Māksla mirt

Senie romieši runāja ne tikai par mākslu dzīvot, bet arī par mākslu mirt. Viņiem pieder arī teiciens: “Piemini to, ka mirsi”. Citas tautas apbrīnoja drosmīgos vīrus, kas bez bailēm spēja stāties pretī nāvei un mirt ar cieņu.

māksla mirt

Lasīt tālāk »


Neatlaidība un pateicība

Dzīves laikā mums gadās piedzīvot daudz grūtību – nemieru, cīņas, slimības, nelaimes gadījumus, katastrofas utt. – un beigu beigās – nāvi. Nav brīnums, ka apustulis secina: “Jums vajaga pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu” (Ebr. 10:36).

neatlaidība un pateicība

Lasīt tālāk »


Slimības un ciešanas

Slimības ietekmē kristiešus tāpat kā visus citus cilvēkus. Tādēļ maldīgi ir ticēt, ka mēs varam lūgt Dievu atbrīvot mūs no slimībām un ciešanām vai arī, uzbrūkot slimībai, lūgt Viņu nekavējoties likvidēt šo ļaunumu, jo mēs taču esam Viņa bērni. Mēs noteikti drīkstam lūgt Dieva palīdzību, kā arī pilnīgu atveseļošanos, tomēr šādas lūgšanas jāizsaka tādā pašā garā, kādā Jēzus lūdza savu debesu Tēvu: “Mans Tēvs, ja šis biķeris nevar Man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts” (Mt. 26:42).

Slimības un ciešanas

Lasīt tālāk »


Augt un iet mazumā

Ir kārdininājums domāt, ka, staigājot patiesā sadraudzībā ar savu Pestītāju, kristietis vienmēr pieaugs ticībā, garīgā spēkā un svēttapšanā. Tā nav.

augt un iet mazumā

Lasīt tālāk »


 1  2 »