12. Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?Tu redzi arhīvu par draudžu gani

Visu izšķir balss

Bībele Kristu attēlo kā Augsto Ganu [1.Pēt.5:4], bet Viņā ticīgos kā Viņa avis. Tā ir brīnišķīga alegorija.

Visu izšķir balss

Lasīt tālāk »Lūgšana par Dieva pļauju

Šokējošs skaits – deviņdesmit procenti Amerikas mācītāju ir pieredzējuši lielas vilšanās un nedrošības periodus. Septiņdesmit procenti atzīst, ka ir apsvēruši iespēju mainīt nodarbošanos. Garīdzniecības garīgais stāvoklis Eiropā, īpaši jauno mācītāju vidū bijušās Padomju Savienības teritorijā, ir apbrīnojami līdzīgs. Kāds Latvijas mācītājs atzīst: “Dažkārt man šķiet, ka strādājot citu darbu, es varētu savam Kungam kalpot daudz labāk”. Draudžu ganiem – Kristus līdzstrādniekiem ir jāsastopas ar daudz un dažādām grūtībām. Tomēr lielāko vilšanos viņiem sagādā draudzes locekļu nevēlēšanās iesaistīties draudzes darbā, īpaši vietējā un ārzemju misijā.

Lūgšana par Dieva pļauju

Lasīt tālāk »