119. Kas draud katram, kurš ienīst Dievu un pārdroši pārkāpj Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par draudzes priekšnieks

Liberastu garīdzniecība

Reiz satikušies trīs evaņģēliski luterisko draudžu priekšnieki, apsēdās pie viena galda un sprieda, kurā draudzē ir visliberālākais mācītājs.

Lasīt tālāk »