109. Kā astotais bauslis ir jāpielieto praktiski?



Tu redzi arhīvu par draudzes priekšnieks

Liberastu garīdzniecība

Reiz satikušies trīs evaņģēliski luterisko draudžu priekšnieki, apsēdās pie viena galda un sprieda, kurā draudzē ir visliberālākais mācītājs.

Lasīt tālāk »