267. Kādēļ Jēzus māca mūs saukt Dievu par "Tēvu"?Tu redzi arhīvu par doktrinālie jautājumi

Luters un ticības apliecības

Iespējams, ka teoloģijas un baznīcas vēstures studentus varētu izbrīnīt luterāņu pastāvīgā interese par savām ticības apliecībām un viņu pārliecība, ka šīs apliecības ir nozīmīgas ne tikai visai baznīcai kopumā, bet arī laicīgajai pasaulei. Daļēji to var saprast, apskatot Lutera nostāju jautājumā par konfesionālo teoloģiju vispār un viņa ietekmi uz apliecību veidošanos. Pašu Luteru interesēja trīs pakāpju attīstība: personīgā ticība, indivīda publisks paziņojums un individuāla kristieša ticības izklāsts vai publiska ticības apliecināšana kopā ar ticības brāļiem un māsām.

Lasīt tālāk »