139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?Tu redzi arhīvu par diženākā kancele

Mans mīļais Dēls

Un, redzi, balss no debesīm sacīja: “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.” [Mt.3:17]

Mans mīļais Dēls

Lasīt tālāk »