334. Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?Tu redzi arhīvu par divkāršā patiesība

Grēcīgā samaitātība

Psalmu grāmatā ir divas vietas, kas pauž lielās patiesības par pasauli, kāda tā ir. Pirmā ir 24. psalmā:

„Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo.”

Otrā vieta ir 14. psalmā:

„Tas Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jel kāds ir sapratīgs un meklē Dievu. Bet viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši; nav neviena, kas dara labu, it neviena.”

Grēcīgā samaitātība

Lasīt tālāk »