19. Kas ir elku kalpība?Tu redzi arhīvu par divi ceļi

Darbi un žēlastība vai žēlastība un darbi?

“Bet kam ir darbi, tam alga netiek piešķirta pēc žēlastības, bet pēc nopelna. Bet kam nav darbu, bet kas tic Tam, kas bezdievīgo dara taisnu, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.” (Rom.4:4-5)

Darbi un žēlastība vai žēlastība un darbi?

Lasīt tālāk »Divējādi vārti un ceļi: izšķiršanās par pazušanu un dzīvību

“Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod!” [Mt.7:13-14]

Divējādi vārti un ceļi: izšķiršanās par pazušanu un dzīvību

Lasīt tālāk »


2 ceļi

Mēs nezinām, kas mēs esam, mēs nezinām, kā mums jārīkojas, mēs esam nomaldījušies un neziņas pilni un mēs nezinām arī, kur meklēt atbildes. Vien nelaimes, slimības un nāve kā briesmīgs bieds un dzenulis spiež mūs turpināt meklēt un uzdot šos jautājumus, līdz mēs krītam kāda šarlatāna rokās un garīgi mirstam, nonākot pie maldīgas atziņas, ka te esam atraduši patieso miera ostu.

2 ceļi

Lasīt tālāk »