27. Kāds ir pirmais bauslis, salīdzinot ar citiem baušļiem?Tu redzi arhīvu par Dievišķā žēlastība

Kā pārspēt Jēzus darbus?

Vispirms Pestītājs saka: patiesi, patiesi Es jums saku: kas tic Man, tas darīs tos darbus, ko Es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo Es aizeju pie Tēva. Proti, Pestītājs ir atstājis Tēva namu, debesu godību un varenību, Sevi iztukšojis, tapis cilvēkam līdzīgs, lai nāktu šeit, cilvēku vidū. Un tad, mūs Savās rokās ņemdams, ar sevi cieši saistīdams, Viņš atkal iet atpakaļ pie Tēva, lai mūsu Tēvam pienestu tuvāk.

Kā pārspēt Jēzus darbus

Lasīt tālāk »