100. Kas dod laicīgo mantu un kam uz šo mantu ir tiesības?Tu redzi arhīvu par Dievbijīgo savienība

Starp cilvēcisko ideālu un Dieva realitāti

Ikvienai kristīgai kopdzīvei tas ir eksistenciāli svarīgs jautājums, vai tai izdosies jau laikus attīstīt spējas atšķirt cilvēcisku ideālu no Dieva realitātes un garīgu kopību no cilvēciskas kopības.

Starp cilvēcisko ideālu un Dieva realitāti

Lasīt tālāk »