97. Kas mums palīdz dzīvot šķīsti un arī citādi pareizi?Tu redzi arhīvu par dievbijīgi darbi

Tas Kungs jau nāk

Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos,” saka Tas Kungs, “un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!” [Ps.12:6]

Tas Kungs jau nāk

Lasīt tālāk »