215. Ko līdz ar ticību tevī vēl ir modinājis Svētais Gars?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Dieva vārda uzklausīšana

Tizleņa prieks

Listrā sēdēja kāds vīrs slimām kājām, tizls no mātes miesām, kas vēl nekad nebija staigājis. Tas dzirdēja Pāvilu runājam. Pāvils, viņu uzlūkodams un redzēdams, ka viņam ir ticība tikt dziedinātam, sacīja skaļā balsī: “Celies stāvus uz savām kājām!” Un viņš uzlēca un staigāja. [Ap.d.14:8-10]

Tizleņa prieks

Lasīt tālāk »Apetītes trūkums

Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. (Mt.5:6)

Lasīt tālāk »


Ticība no vārda uzklausīšanas

“Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles” (Rom.10:17). Ja grieķu vārds “klausīšanās, uzklausīšana” lielākoties tiek tulkots ar vārdu “sprediķošana, sludināšana”, tad ar to tiek norādīts, kas sludinot notiek, kas šeit ir būtiskais. Saprašanai ir visi iespējamie ceļi un, iespējams, vēl vairāk neceļu.

Ticība no vārda uzklausīšanas

Lasīt tālāk »


Apnikums

Jūs jau gan esat tapuši bagāti un sākuši valdīt bez mums. [1.Kor.4:8]

Apnikums

Lasīt tālāk »


Vai svētdienā un sabatā var strādāt?

Reizēm kristiešiem, atkarībā no profesijas, nākas strādāt svētdienās. Reiz viens no viņiem satraukts jautāja, vai darbs svētdienās nav grēks. Sarunas noslēgumā viņš lūdzu par to arī uzrakstīt, lai palīdzētu daudziem izvairīties no liekiem sirdsapziņas pārmetumiem.

Vai svētdienā un sabatā var strādāt?

Lasīt tālāk »


 1  2 »