144. No kā mums ir Dieva atziņa?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par Dieva vārda mācība

Nepareizie spriedumi par Dievu

Atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma [Ef.1:9].

Nepareizie spriedumi par Dievu

Lasīt tālāk »Virmojoši strīdi

Glezna rāda Jēzus kārdināšanu tuksnesī (Mt.4:1-11). Šeit atainotā virmojošā kustība ilustrē strīdus un diskusijas, kas virmo ap nesen izdoto populāro grāmatu Jabeca lūgšana.

Virmojoši strīdi

Lasīt tālāk »


Ieklausies uzmanīgi

2001. gadā Oxford University Press laida klajā 1730 lappušu biezo “Pasaules kristīgo enciklopēdiju”, kurā uzskaitītas 33 800 dažādas kristīgas denominācijas! Skanot tik daudzām balsīm, kuras katra pretendē būt par īsto Dieva balss paudēju, kā gan lai pazīst patieso balsi vai personu, kurai sekot?

Ieklausies uzmanīgi

Lasīt tālāk »


Dieva prasības

“Runā uz visu Israēla bērnu draudzi un saki viņiem: topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!” [3.Moz.19:2]

Dieva prasības

Lasīt tālāk »


« 1  2