242. Kāpēc mums pēc iespējas stingri jāturas pie pareizas taisnošanas mācības?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par Dieva vārda mācība

Nepareizie spriedumi par Dievu

Atklādams mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma [Ef.1:9].

Nepareizie spriedumi par Dievu

Lasīt tālāk »Virmojoši strīdi

Glezna rāda Jēzus kārdināšanu tuksnesī (Mt.4:1-11). Šeit atainotā virmojošā kustība ilustrē strīdus un diskusijas, kas virmo ap nesen izdoto populāro grāmatu Jabeca lūgšana.

Virmojoši strīdi

Lasīt tālāk »


Dieva prasības

“Runā uz visu Israēla bērnu draudzi un saki viņiem: topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!” [3.Moz.19:2]

Dieva prasības

Lasīt tālāk »


« 1  2