110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Dieva vadība

Saskatīt lietas, kuras parasti cilvēkiem ir apslēptas

Cilvēki mēdz jautāt: “Vai gan praviešiem nav tiešs kontakts ar Dievu? Vai tad tie nerunā lietas, kas nav iepriekš dzirdētas? Vai viņiem nebija atklāts vairāk nekā tas, kas rakstīts Rakstos?” Tas ir ļoti bīstams salīdzinājums.

Saskatīt lietas, kuras parasti cilvēkiem ir apslēptas

Lasīt tālāk »Likteņa noteicējs

“Es zinu, Kungs, ka cilvēka dzīves ceļš nav viņa paša rokās, ka savā dzīvē vīrs nevar droši noteikt savu gājumu.” [Jer.10:23]

Likteņa noteicējs

Lasīt tālāk »


Draugu un ienaidnieku vidū

Miesīgajam cilvēkam ir raksturīga atšķirīga attieksme pret draugiem un ienaidniekiem. Tieši tāpat viņš var rīkoties attiecībā uz radiniekiem un tiem, kas tādi nav. Viss būs citādi, ja apskatīsim šo problēmu no kristīga viedokļa. Ticīgie iepazīst pavisam citas attiecības: tie, kas agrāk bija kā ienaidnieki, tagad ir “mans brālis, mana māsa un mana māte” (Mt.12:50), savukārt tie, kurus uzskatīja par kristīgiem draugiem, var izrādīties par “viltus brāļiem” (2.Kor.11:26).

Draugu un ienaidnieku vidū

Lasīt tālāk »


Dievs var gaidīt

Cilvēks ir zaudētājs, Dievs ir uzvarētājs, Dievs ļauj cilvēkam uzsākt, viņš ļauj viņam gūt sasniegumus, gūt panākumus, un šķiet, ka Viņš ir pilnīgi pasīvs, viņa pretdarbība šķiet pavisam neievērojama, mēs reti to vispār ievērojam.

Dievs var gaidīt

Lasīt tālāk »


Vērst ļaunu par labu

“Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu.” [Rom.8:28]

vērst ļaunu par labu

Lasīt tālāk »


 1  2 »