7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?Tu redzi arhīvu par Dieva tiesa

Dieva vārds – cilvēku lūgšana

Psalmi Bībelē – vienkārši sakot – ir unikāli. Tas ir Dieva vārds, un taj’ pat laikā (ar dažiem izņēmumiem) arī cilvēka lūgšana. Grūti saprast? Kā Dieva teiktais vienlaicīgi varētu būt arī uz Viņu vērsts lūgums?

Dieva vārds – cilvēku lūgšana

Lasīt tālāk »Atmest cerības uz saviem darbiem

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. [2.Kor.5:21]

Atmest cerības uz saviem darbiem

Lasīt tālāk »


Mūsu Kunga atnākšanas zīmes

Svēto Rakstu uzmanības lokā ir gan cilvēks, gan šī pasaule, bet tomēr to centrālā tēma arvien ir Dieva Dēla persona, Viņa pestīšanas darbs un valstība.

Lasīt tālāk »


Ilgas pēc pasaules gala

Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. [Mt.25:34–35]

Ilgas pēc pasaules gala

Lasīt tālāk »


Šis tiešām ir tas pēdīgs laiks [667]

Šis tiešām ir tas pēdīgs laiks, Kad Dieva Dēls atnācīs;
Tad mums būs redzams Kristus vaigs, Tad tiesu turēt sācīs.
Tur smiekli varen bargi būs, Kad viss no uguns aprīts kļūs,
Kā Dieva rakstos lasam.

Lasīt tālāk »