55. Kā mums jāmīl savs tuvākais?Tu redzi arhīvu par Dieva tiesa

Kāds Tu esi?

Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā.
[Rom.3:20]

Kāds Tu esi?

Lasīt tālāk »Ar skatu uz mūžību

Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! [Ps.139.23-24]

Ar skatu uz mūžību

Lasīt tālāk »


Cilvēku tiesāšana pakļauta Dieva tiesai

“Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi? Jeb kā tu vari sacīt uz savu brāli: laid, es izvilkšu skabargu no tavas acs, — un redzi, baļķis tavā paša acī? Liekuli, izvelc papriekš balķi no savas acs un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa acs.” [Mt.7:1-5]

Cilvēku tiesāšana pakļauta Dieva tiesai

Lasīt tālāk »


Dieva vārds – cilvēku lūgšana

Psalmi Bībelē – vienkārši sakot – ir unikāli. Tas ir Dieva vārds, un taj’ pat laikā (ar dažiem izņēmumiem) arī cilvēka lūgšana. Grūti saprast? Kā Dieva teiktais vienlaicīgi varētu būt arī uz Viņu vērsts lūgums?

Dieva vārds – cilvēku lūgšana

Lasīt tālāk »


Atmest cerības uz saviem darbiem

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. [2.Kor.5:21]

Atmest cerības uz saviem darbiem

Lasīt tālāk »