304. Kā Svētā kristība glābj mūs no nāves?Tu redzi arhīvu par Dieva svētie

Pieņem, ka velna apsūdzības ir patiesas

Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: “Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei.” [Atkl.12:10-11]

velns izvirza apsūdzības

Lasīt tālāk »Dieva mākslas darbs – Viņa dzīvie svētie

Reiz kāda māte jautāja savai mazajai meitai, kas ir svētais. Meitenīte atcerējās baznīcas vitrāžās attēlotos cilvēkus un teica: “Tie, caur kuriem iespīd gaisma.” Mazās meitenes nevainīgā atbilde ir ļoti bibliska. Ikviens kristietis ir svētais, jo ik brīdi viņam līdzās ir Jēzus Kristus, pasaules gaisma (Jņ.8:12). Pirmo reizi Viņa gaismu kristieša dzīvē caur kristības ūdeni ienes Svētais Gars (Jņ.3:5; Tit.3:5).

Dieva mākslas darbs – Viņa dzīvie svētie

Lasīt tālāk »