153. Ko mums vēl atgādina vārdi "es ticu"?Tu redzi arhīvu par Dieva palīdzība

Lūgšana personiskās bēdās

Debesu Tēvs, Tu pazīsti visu ļaužu sirdis, vēl pirms tie ir runājuši uz Tevi. Tu pazīsti arī šīs bēdas, ko esam piedzīvojuši.

lūgšana personiskās bēdās

Lasīt tālāk »Dievs, kāpēc tu esi mums tik tuvu?

Dievs, Tu uzsāki ar mani.

Lasīt tālāk »


Pārbaude pirms nākšanas Dieva priekšā

Ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad Tas Kungs, Visuvarenais, mani nebūtu uzklausījis (Ps.66:18).

Lasīt tālāk »


Pateicība Visuvaldītājam

Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas smaržu visās malās. (2.Kor.2:14)

Lasīt tālāk »


Gatavošanās debesīm

Bet, ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni [Ebr.12:8].

Gatavošanās debesīm

Lasīt tālāk »