348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?Tu redzi arhīvu par Dieva padoms

Vai gaismā var būt tumsa?

Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojis Dieva padomu? [Īj.42:2]

gaisma tumsa krusts

Lasīt tālāk »Aizvāciet savu baļķi

Šī glezna apliecina, cik nesaudzīgi Jēzus izsakās par cilvēkiem, kuri meklē vainu citos, bet nesaskata paši savas kļūdas. Jēzus saka: “Tu redzi skaidiņu sava brāļa acī, bet kāpēc savā acī nepamani baļķi? Un kā tu vari sacīt savam brālim: ļauj, es izņemšu skaidiņu no tavas acs, – kad, lūk, baļķis ir tavā paša acī? Tu, liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt skaidiņu no sava brāļa acs” (Mt.7:3-5).

Aizvāciet savu baļķi

Lasīt tālāk »


Tiekties pēc laimes

Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam [Jņ.5:28–29].

Tiekties pēc laimes

Lasīt tālāk »