51. Kādēļ Dievs vēlas, lai mēs turētu Viņa Vārdu?Tu redzi arhīvu par Dieva padoms

Vai gaismā var būt tumsa?

Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojis Dieva padomu? [Īj.42:2]

gaisma tumsa krusts

Lasīt tālāk »Aizvāciet savu baļķi

Šī glezna apliecina, cik nesaudzīgi Jēzus izsakās par cilvēkiem, kuri meklē vainu citos, bet nesaskata paši savas kļūdas. Jēzus saka: “Tu redzi skaidiņu sava brāļa acī, bet kāpēc savā acī nepamani baļķi? Un kā tu vari sacīt savam brālim: ļauj, es izņemšu skaidiņu no tavas acs, – kad, lūk, baļķis ir tavā paša acī? Tu, liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt skaidiņu no sava brāļa acs” (Mt.7:3-5).

Aizvāciet savu baļķi

Lasīt tālāk »


Tiekties pēc laimes

Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam [Jņ.5:28–29].

Tiekties pēc laimes

Lasīt tālāk »